O naszych działaniach

"Bobrowniczy - dawniej urząd łowiecki powołany na ziemiach polskich podczas panowania Piastów. Do obowiązków bobrowniczego należała hodowla i ochrona bobrów w obrębie ziem książęcych, opieka nad żeremiami i zapewnienie spokoju rodzinom bobrowym oraz selekcyjny odłów".

Dziś bobry, z racji swojej wzrastającej liczebności, stanowią poważny problem na wielu obszarach. Głównym zadaniem naszej firmy jest łagodzenie konfliktów poprzez żywołowny odłów tego sympatycznego ssaka. Zobacz na czym polega nasza praca.