Publikacje

Znajomość tematyki związanej ze światem zwierzęcym, a w szczególności z bobrem, możemy wykazać poprzez szereg naszych publikacji. Wiedza teoretyczna jest podstawą do skutecznego działania w terenie.

1. MISIUKIEWICZ W. 1998: Przekształcanie środowiska leśnego przez bobra europejskiego na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Sympozjum robocze, Ocena aktualnej sytuacji bobra europejskiego w Polsce", Popielno 11-12 wrzesień 1998: 8
2. MISIUKIEWICZ W. 1998: Charakterystyka aktywności bobra europejskiego w lasach. Seminarium naukowe ,,Stosunki wodne Puszczy Augustowskiej", Augustów 15-16 październik 1998: 154-163
3. MISIUKIEWICZ W. 2000. Saga rodu bobrowego. Poznajmy Las 2: 12-13
4. MISIUKIEWICZ W. 2000. Reintrodukcja bobrów. Las Polski 15-16: 28
5. MISIUKIEWICZ W. 2000. Bóbr w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Narodowe 4: 2
6. MISIUKIEWICZ W. 2000. W sprawie bobra. Brać Łowiecka 8: 16-17
7. MISIUKIEWICZ W. 2000. Bóbr na drodze. Brać Łowiecka 9: 20
8. MISIUKIEWICZ W. 2001. Bobry w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Narodowe: 23.
9. MISIUKIEWICZ W. 2001. Bobry. Biologia bobra. Krzywe: Wigierski Park Narodowy: 1-6.
10. MISIUKIEWICZ W. 2001. Bobry. Bobry w WPN. Krzywe: Wigierski Park Narodowy: 1-6.
11. MISIUKIEWICZ W. 2001. Bobry. Historia bobra w Polsce. Krzywe: Wigierski Park Narodowy: 1-6.
12. MISIUKIEWICZ W. 2001. Bobry. Wpływ bobrów na środowisko. Krzywe: Wigierski Park Narodowy: 1-6.
13. MISIUKIEWICZ W. 2001: Bobry w Wigierskim Parku Narodowym. Parki Narodowe 3: 23
14. MISIUKIEWICZ W. 2001: Największy gryzoń Europy. Poznaj Świat 12: 75-79
15. MISIUKIEWICZ W. 2001: Wigierskie bobry. Kwartalnik Wigry 3: 7-10
16. MISIUKIEWICZ W. 2002: Bóbr - zwierzę łowne? Brać Łowiecka 4: 20-21
17. MISIUKIEWICZ W. 2002: Szkodnik bóbr. Brać Łowiecka 5: 16-17
18. MISIUKIEWICZ W. 2002: Odłowy bobrów. Brać Łowiecka 5: 18
19. MISIUKIEWICZ W. 2002: Duże ssaki (1). Kwartalnik Wigry 3: 3-4
20. MISIUKIEWICZ W. 2002: Z wizytą w Kirowie. Brać Łowiecka 10: 24-25
21. DZIĘCIOŁOWSKI R. and MISIUKIEWICZ W. 2002. Winter food casches of beavers Castor fiber in EN Poland. Acta Theriologica 47: 471-478
22. MISIUKIEWICZ W. 2003: Duże ssaki (2). Kwartalnik Wigry 1: 8-9
23. MISIUKIEWICZ W., NIEWĘGŁOWSKI H. 2003: Wybrane badania nad populacją bobra prowadzone na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. IX spotkanie Wszechnicy Biebrzańskiej. Osowiec-Twierdza, 29-30 listopad 2003
24. NIEWĘGŁOWSKI H., MISIUKIEWICZ W. 2003: Biologia i ekologia bobra europejskiego. IX spotkanie Wszechnicy Biebrzańskiej. Osowiec-Twierdza, 29-30 listopad 2003
25. MISIUKIEWICZ W. 2003: Ptaki zimą. Kwartalnik Wigry 4: 10-12
26. MISIUKIEWICZ W. 2004. Kręgowce. Wigierski Park Narodowy. Numer specjalny kwartalnika Wigry, Krzywe
27. MISIUKIEWICZ W. 2004: W Puszczy Augustowskiej. Tygodnik Suwalski 34: 14
28. MISIUKIEWICZ W. 2004: W Puszczy Augustowskiej. Ssaki. Tygodnik Suwalski 35: 12
29. KOZLOVSKIJ I. S., MISIUKIEWICZ W. 2004. Opyt viedienia ochotniciego chazjajstwa w Polsze. Zarubieznyj opyt ochotniciego chazjajstwa. VNIIOZ, Kirov: 118-138
30. MISIUKIEWICZ W. 2005: Ptaki drapieżne. Kwartalnik Wigry 1: 5-7
31. MISIUKIEWICZ W. 2005: O bobrach. Kwartalnik Wigry 3: 8-10
32. WESOŁOWSKA L., MISIUKIEWICZ W. 2005. Przewodnik do rozpoznawania niektórych organizmów występujących w lasach Wigierskiego Parku Narodowego, Wigierski Park Narodowy
33. MISIUKIEWICZ W. 2006. Bóbr - kiedy sprzymierzeniec staje się szkodnikiem. Brać Łowiecka 3: 22-23
34. MISIUKIEWICZ W. 2006: Ocena stanu populacji bobra,
jako gatunku chronionego i wyrządzającego szkody w rolnictwie, leśnictwie i innych działach gospodarki. Propozycje działań. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2006
35. MISIUKIEWICZ W. 2007. Scenariusz i realizacja filmu "Bóbr - powrót hydroarchitekta" wykonany na zlecenie Wydawnictwa OIKOS
36. JANISZEWSKI P., MISIUKIEWICZ W., WEIGLE A. 2007. Mazowieckie bobry. Łowiec Polski 4: 18-19.
37. MISIUKIEWICZ W. 2007. W puszczy spędzam pół życia. Brać Łowiecka, 9 : 28
38. KOZŁOWSKI J., MISIUKIEWICZ W. 2007. Trofea z obwodu kirowskiego. Brać Łowiecka 12: 38-39
39. MISIUKIEWICZ W. 2008. Występowanie bobra na świecie, w Europie i Polsce - aspekty behawioralne i ewolucyjne. Sesja naukowa Bóbr wielki budowniczy. Uroczysko. Supraśl 2008: 13-23.
40. MISIUKIEWICZ W. 2009. Lornetki EL 42 - nowość Swarovskiego. Brać Łowiecka 9: 76
41. MISIUKIEWICZ W. 2009. Poznajemy nasze ptaki - ptaki drapieżne. Wigierek 1: 7-8.
42. ADAMCZEWSKA J., MISIUKIEWICZ W. 2009. Latające ssaki? Wigierek 1: 2-4.
43. MISIUKIEWICZ W. 2009. Ssaki [w:] M. Ambrosiewicz (red.). Wigierski Park Narodowy. Numer specjalny kwartalnika Wigry. Krzywe: 86
44. MISIUKIEWICZ W. 2010. Bąk. Na Miedzy 1: 8.
45. MISIUKIEWICZ W. 2010. Poznajemy nasze ptaki - bielik. Wigierek 11: 2-5.
46. MISIUKIEWICZ W. 2010. Czapla - siwa eminencja. Wigierek 12: 2-3.
47. MISIUKIEWICZ W. 2010. Preferencje pokarmowe bobra na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Bóbr symbol powrotu do natury - problemy czy korzyści. Biebrzański Park Narodowy. Twierdza Osowiec: 51-61
48. MISIUKIEWICZ W. 2010. Preferencje pokarmowe bobra europejskiego (Castor fiber) na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Seminarium - ochrona bobra europejskiego. Srokowo
49. JANISZEWSKI P., MISIUKIEWICZ W. 2010. Strategia gospodarowania populacją bobra europejskiego (Castor fiber) w Polsce. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (maszynopis).
50. MISIUKIEWICZ W. 2010. Czapla siwa eminencja. Oficyna Wydawnicza Między Niebem a Ziemią. Białystok
51. MISIUKIEWICZ W. 2011. Jarząbek. Na Miedzy 1: 10.
52. MISIUKIEWICZ W. 2011. Włochatka. Na Miedzy 2: 7-8.
53. MISIUKIEWICZ W. 2011. Obce gatunki zwierząt. Wigry 2: 5-11.
54. JANISZEWSKI P., MISIUKIEWICZ W. 2012. Bóbr europejski Castor fiber. Monografia przyrodnicza. Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, Uniwersytet Warmińsko Mazurski. Olsztyn
55. MISIUKIEWICZ W. 2013. Fotografia przyrodnicza. Kwartalnik Wigry 2: 19-22
56. MISIUKIEWICZ W. 2013. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Ostoja Nadliwiecka" PLH140032 w zakresie ochrony gatunków ssaków - 1337 bobra europejskiego i 1355 wydry. RDOŚ w Warszawie
57. MISIUKIEWICZ W. 2013. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Dolina Środkowego Świdra" PLH 140025 w zakresie ochrony gatunków ssaków - 1337 bobra europejskiego i 1355 wydry. RDOŚ w Warszawie
58. MISIUKIEWICZ W. 2014. Bory Dolnośląskie i Puszcza Augustowska - Ochrona głuszca. Las Polski 23: 4-5
59. MISIUKIEWICZ W. 2014. Głuszcowa konferencja w Głębokim Borze. Ptaki Polski 32: 42
60. MISIUKIEWICZ W. 2014. Co dalej z łosiem? Relacja z seminarium w Malinówce. Brać Łowiecka 2: 18
61. MISIUKIEWICZ W. 2014. Niegłusi na los głuszca. Brać Łowiecka 2: 34-36
62. MISIUKIEWICZ W. 2014. Wigierski Park Narodowy. [w:] G. Jamrozy (red.). Ssaki polskich parków narodowych. Kraków-Krempna: 178-191
63. KAMIŃSKI M., MISIUKIEWICZ W. 2014. 25 lat WPN: Ochrona zwierząt. Kwartalnik Wigry 2: 5-14
64. JANISZEWSKI, P., HANZAL, V., MISIUKIEWICZ, W. 2014. The Eurasian Beaver (Castor fiber) as a Keystone Species a Literature Review. Baltic Forestry 20(2): 277 - 286
65. FALKOWSKI M., GÓRSKI P., MISIUKIEWICZ W., NOWICKA-FALKOWSKA K., STACHOWIAK M.,
STRUŻYŃSKI W., WZIĄTEK B. 2014. Kampinoska Dolina Wisły PLH140029. [w:] M. Stachowiak (red.) Informacja o projektach planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 opracowanych w 2014 roku w ramach projektu "Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego". Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy: 24-53
66. MISIUKIEWICZ W. 2014. Bóbr Castor fiber w rezerwacie Stawy Siedleckie. [w:] M. Falkowski, K. Nowicka-Falkowska. M. Omelaniuk (red.). Bogactwo przyrodnicze rezerwatu Stawy Siedleckie. Monografia Przyrodnicza. Siedlce: 219-224
67. MISIUKIEWICZ W. 2014. Wydra Lutra lutra w rezerwacie Stawy Siedleckie. [w:] M. Falkowski, K. Nowicka-Falkowska. M. Omelaniuk (red.). Bogactwo przyrodnicze rezerwatu Stawy Siedleckie. Monografia Przyrodnicza. Siedlce: 225-228
68. MISIUKIEWICZ W. 2014. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Kampinoska Dolina Wisły" PLH140029 w zakresie ochrony gatunków ssaków - 1337 bobra europejskiego i 1355 wydry. RDOŚ w Warszawie
69. MICHAL F., GÓRSKI P., MISIUKIEWICZ W., NOWICKA-FALKOWSKA K., STACHOWIAK M., STRUŻYNSKI W., WZIĄTEK B. 2014. Kampinoska Dolina Wisły PLH 140029. [w:] M. Stachowiak (red.). Informacja o projektach planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 opracowanych w 2014 roku w ramach projektu POIS.05.03.00-00-285/10. Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie województw kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy: 20-51
70. MISIUKIEWICZ W. 2015. Monitoring populacji bobra. Sposoby monitoringu stanu ochrony wybranych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000 w województwie podlaskim. 19-20 stycznia. Białowieski Park Narodowy
71. MISIUKIEWICZ W. 2015. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Dolina Biebrzy" PLH200008w zakresie ochrony gatunków ssaków - 1337 bobra europejskiego i 1355 wydry. RDOŚ w Białymstoku
72. MISIUKIEWICZ W. 2015. Wilki w Wigierskim Parku Narodowym. Brać Łowiecka 3: 40-41Dotychczas zrealizowane zadania poświęcone bobrowi europejskiemu:

- film "Bóbr - powrót hydroarchitekta", na zlecenie Wydawnictwa OIKOS
- cykl referatów "Bóbr - powrót hydroarchitekta" w ramach projektu realizowanego przez Fundację Zielone Płuca Polski pt., Kampania na rzecz ograniczania szkód wyrządzanych przez zwierzęta prawnie chronione (wilk, bóbr, żubr) na obszarze Zielonych Płuca Polski " Projekt realizowany w okresie 1.05.2009 - 31.07.2011 r na obszarze następujących gmin województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:
województwo podlaskie:
I. Michałowo, Gródek, Zabłudów 5-6.11.2009
II. Czarna Białostocka, Wasilków, Juchnowiec, Turośń 3-4.12.2009
III. Nowy Dwór, Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica Białostocka 18-19.02.2010
IV. Sokółka, Szudziałowo, Krynki 18-19.03.2010
V. Goniądz, Trzcianne, Knyszyn, Jasionówka 15-16.04.2010
VI. Giby, Krasnopol, Puńsk, Sejny 20-21.05.2011
VII. Suwałki, Raczki, Bakałarzewo 17-18.06.2011
VIII. Augustów, Lipsk, Sztabin, Bargłów, Nowinka 15-16.07.2011
IX. Wiżajny, Rutka, Jeleniewo, Przerośl, Filipów, Bakałarzewo, Szypliszki 26-27.08.2010
X. Narew, Narewka, Hajnówka, Białowieża 9-10.09.2010
XI. Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele 23-24.09.2010

województwo warmińsko-mazurskie:
XII. Gołdap, Banie Mazurskie, Dubeninki 21-22.10.2010
XIII. Orzysz, Pisz, Ruciane Nida, Myszyniec 18-19.11.2010
XIV. Mikołajki, Piecki, Mrągowo, Sorkwity 10-11.03.2011
XV. Pasym, Dźwierzuty, Jedwabno, Szczytno, Świętajno, Wielbark 24-25.03.2011
XVI. Giżycko, Kruklanki, Wydminy 7-8.04.2011
XVII. Węgorzewo, Budry, Pozezdrze 12-13.05.2011


- Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Ostoja Nadliwiecka" PLH140032 w zakresie ochrony gatunków ssaków - 1337 bobra europejskiego i 1355 wydry, na zlecenie Biura Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody "EcoFalc" w Siedlcach, 2013
- Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Dolina Środkowego Świdra" PLH 140025 w zakresie ochrony gatunków ssaków - 1337 bobra europejskiego i 1355 wydry, na zlecenie Biura Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody "EcoFalc" w Siedlcach, 2013
- Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Dolina Biebrzy" PLH200008w zakresie ochrony gatunków ssaków - 1337 bobra europejskiego i 1355 wydry, na zlecenie Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie, 2012 - 2014
- Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Kampinoska Dolina Wisły" PLH140029 w zakresie ochrony gatunków ssaków - 1337 bobra europejskiego i 1355 wydry, na zlecenie Biura Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody "EcoFalc" w Siedlcach, 2013 - 2014
- Szacunki szkód bobrowych na terenie województwa podlaskiego na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, 2014
- Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w krajobrazie rolniczym i gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, 2014
- odłowy bobrów ze stanowisk konfliktowych, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, 2014
- 17-21.11.2014 - szkolenie oraz tygodniowe warsztaty terenowe dla pracowników Poleskiego Parku Narodowego z zakresu inwentaryzacji stanowisk bobrowych
- realizacja wniosku z Funduszu Leśnego "Wpływ działalności populacji bobra europejskiego na skład gatunkowy drzewostanów Wigierskiego Parku Narodowego", 2015