WSPÓŁCZEŚNI BOBROWNICZY

historia

Historia bobrowniczych sięga zamierzchłych czasów. Bolesław Chrobry wydał pierwsze prawo w Państwie Polskim ustanawiając urząd bobrowniczego, do którego należała opieka nad bobrami. W dzisiejszych czasach urząd ten już nie występuje.

opieka

Współczesny bobrowniczy, powinien zajmować się opieką nad tym chronionym gatunkiem. Powinien reagować, kiedy bobrom dzieje się krzywda. Powinien reagować, kiedy za sprawą nielegalnej działalności człowieka, siedlisko bobrowe jest niszczone.

edukacja

Współczesny bobrowniczy będzie wyedukowaną osobą, która będzie mogła merytorycznie przedstawić zalety siedlisk bobrowych i służyć pomocą, jeśli zajdzie potrzeba.

obecnie

Współczesny bobrowniczy, wzorem dawnych czasów, powinien zajmować się opieką nad tym chronionym gatunkiem. Pilotażowy program powołania współczesnego społecznego bobrowniczego, ma na celu pokazanie realnej potrzeby, aby taki urząd przywrócić.

monitoring

Współczesny bobrowniczy wie, gdzie i jakie bobry znajdują się w jego terenie. Wie również jakie mógłby podejmować działania zaradcze jeśli nastąpił by konflikt na linii człowiek - bóbr. Prowadzi dokumentację i inwentaryzuje, jeśli zachodzi taka konieczność.

wsparcie

Współczesny bobrowniczy powinien podejmować również działania techniczne. Powinien współpracować merytorycznie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, i wiedzieć jak rozwiązać konflikt.

Doceniasz prace jaką wykonują bobry?
Rozumiesz potrzebę ochrony siedlisk bobrowych? 
Rozumiesz potrzebę ochrony bobra europejskiego?
Chcesz zadbać o wodę?
Masz dość siedzenia przed ekranem? 
Chcesz pogłębiać swoją wiedzę na temat bobrów?
Chcesz rozpocząć współpracę z grupą świadomych ludzi?

Dołącz do bobrowniczych