fakty i mity

Fakty i Mity o bobrach

Strona Fakty i mity w produkcji

Czy zjedzą wszystkie drzewa?

Fakty

Dieta bobra składa się z ponad 100 gatunków roślin drzewiastych i 200 gatunków zielnych. Badania wykazały sezonową zmienność składu pożywienia bobra – w okresie letnim dominują zioła, trawy oraz liście drzew. Pędy drzew i krzewów stanowią bazę pokarmową niezależnie od sezonu wegetacyjnego. Ale wbrew obiegowej opinii, bobry nie jedzą drewna – tylko łyko i korę, młode pędy, liście oraz drobne gałązki.

Mity

zjadają drzewa

Bobry nie zjedzą wszystkich drzew. W bobrowych siedliskach jest wręcz więcej roślin niż przed pojawieniem się bobrów. Zmienić się może jedynie szata roślinna, a za część ściętych drzew pojawić się mogą rośliny krzewiaste. 

zalewanie pól

Czy zaleją mi dom i uprawy?

Fakty

Zdarza się, że w wyniku działalności bobrów poziom wody podnosi się o tyle, że podtapia łąki lub uprawy. Takim sytuacjom można zapobiegać np. poprzez umieszczenie w tamie rury przelewowej.

Mity

Bobry nigdy nie będą podnosić poziomu wody w nieskończoność, więc jeśli zbudowały staw bobrowy który Cię nie zalewa, to prawdopodobnie nigdy Cię nie zaleje.   

Czy rozkopią wały przeciwpowodziowe?

Fakty

Głównym schronieniem bobrów są nory więc naturalną konsekwencją ich obecności będą rozkopane brzegi cieków. Ale takim sytuacją można i należy zapobiegać – poprzez regularną kontrolę wałów przez zarządcę a także, po uzupełnieniu ewentualnych ubytków gruntu, wyłożenie i wkopanie siatek, które uniemożliwiają bobrom rozkopywanie gruntu.

Mity

wały przeciwpowodziowe

Bobry oczywiście kopią swoje nory w brzegach ale wejścia muszą być zatopione pod wodą, Nie będą więc kopać nor w wałach przeciwpowodziowych, prawidłowo wybudowanych, bo te powinny być odstawione od rzek, aby dać im jeszcze możliwoiść rozlewania się.   

atak bobra

Czy mogą mnie zaatakować?

Fakty

Tak jak każde dzikie zwierzę, wtedy gdy poczuje się zagrożone. Bobry są generalnie nieagresywnymi zwierzętami i unikają kontaktu z ludźmi. Dlatego gdy spotkasz bobra, ciesz się jego widokiem z odległości, która nie będzie go niepokoić.

Mity

Nigdy nie odnotowano i nie potwierdzono ataku bobra na człowieka bez przyczyny. Każdy taki przypadek, to była obrona. 

Czy mogą mieć wściekliznę?

Fakty i mity

Tak jak każde zwierzę. Wścieklizna to wirusowa choroba zakaźna, która może dotyczyć różnych ssaków, w tym bobrów. Bobry jednak żyja w małych skupiskach i żywią się roślinami, co automatycznie daje im znikome możliwości zarażenia się i rozprzestrzeniania tej choroby. Jest kilka przypadków na świecie potwierdzonego nosicielstwa wirusa wścieklizny u bobrów, jednak wynikać ono może z faktu, że bóbr został pogryziony przez np psa lub lisa, który taką chorobę miał.   

wścieklizna u bobrów
czysta woda

Czy zanieczyszczają wodę?

Fakty i mity

Tamy bobrowe powodują wychamowanie nurtu w rzekach i tworzenie się stawów bobrowych. Na tamie zatrzymują się również różne przedmioty i śmieci, którte często wykorzystywane są przez bobry do jej uszczelnienia. Znane są przypadki gdzie w tamie znajdowane tkaniny, folię a nawet protezę nogi. Bobry jednak nie zanieczyszczają wody, wręcz przeciwnie. System kilku tam bobrowych skutecznie filtruje wodę. Stawy bobrowe również nautralizują związki chemiczne, spływające z pól, ograniczając tym samym przenikanie ich do Bałtyku, co może przyczyniać się do ograniczenia zakwitu sinic.  

Czy bobrów jest za dużo?

Fakty i mity

Nie – jest jeszcze wiele miejsc gdzie bobrów brakuje. Bobry przyczyniają się do tworzenia nowych siedlisk, ich działalność ma pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną. Szczególnie w czasach zmian klimatu powinnyśmy docenić ich darmową pracę ku poprawie retencji wody. Bobry same doskonale wiedzą czy jest ich już wystarczająco w danym miejscu. Jełsi osiągają pojemność środowiskową, to poprostu przestają się rozmnażać.

czy bobrów jest za dużo
odstrzał bobrów

Czy odstrzał jest skuteczny?

Fakty i mity

Jest to rozwiązanie nieetyczne i krótkoterminowe. Nawet jeśli uda się odstrzelić całą bobrzą rodzinę to jeśli nie zabezpieczymy stawu czy terenu, miejsce to zasiedli inny bóbr lub bobrza rodzina. Odstrzał bobrów niestety zazwyczaj związany jest z chęcią pozyskania kolejnego trofeum przez myśliwych. Drugim głównym czynnikiem jest niechęć do wydawania dodatkowych pieniędzy na zabezpieczenie swojego mienia.

Czy przesiedlanie jest skuteczne?

Fakty i mity

Tak, ale tylko pod warunkiem, że zabezpieczymy staw czy teren przed ponownym zasiedleniem. Jeśli nie zabezpieczymy stawu czy terenu, miejsce to zasiedli inny bóbr lub bobrza rodzina. Przypominamy że obowiązek zabezpieczenia swojego terenu przed działalnością dziko żyjących zwierząt, leży po stronie właściciela lub zarządcy terenu. 

v